آموزشگاه نقاشی در غرب تهران

نقاشی هنری است که سن و سال نمی‌شناسد. از ابتدای کودکی همه ما نقاشی کشیدن را تجربه می‌کنیم و می‌توانیم این هنر را حتی در دوران میانسالی و پیری نیز ادامه دهیم. نقاشی علاوه بر جنبه سرگرم‌کننده‌ای که دارد، به آرامش درونی و داشتن حس خوب و مثبت ما نیز کمک می‌کند.