موسیقی - خانه هنر شماره یک

موسیقی

دپارتمان موسیقی خانه هنر شماره یک با بهره‌مندی از تیمی مجرب متشکل از مدرسان انواع ساز اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی در موارد زیر می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هر یک از کلاس‌ها، از صفحه موردنظر خود بازدید کنید.

پیانو

آموزش پیانو

آموزش پیانو

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس پیانو کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

تار

آموزش تار

آموزش تار

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس تار کلیک کنید.

ادامه مطلب

تنبک

آموزش تنبک

آموزش تنبک

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس تنبک کلیک کنید.

ادامه مطلب

سه‌تار

آموزش سه‌تار

آموزش سه‌تار

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس سه‌تار کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

دف

آموزش دف

آموزش دف

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس دف کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

گیتار

آموزش گیتار

آموزش گیتار

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس گیتار کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

ویلن

آموزش ویلن

آموزش ویلن

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس ویلن کلیک کنید.

ادامه مطلب

هنگ درام

آموزش هنگ درام

آموزش هنگ درام

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس هنگ درام کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

کاخن

آموزش کاخن

آموزش کاخن

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس کاخن کلیک کنید.

ادامه مطلب

سنتور

آموزش سنتور

آموزش سنتور

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس سنتور کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

گیتار الکتریک

آموزش گیتار الکتریک

آموزش گیتار الکتریک

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس گیتار الکتریک کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

ارف

آموزش ارف

آموزش ارف

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس ارف کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

آواز

آموزش آواز

آموزش آواز

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس آواز کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

دوره‌های حرفه‌ای موسیقی و آواز

در محیط استودیویی

دوره‌های حرفه‌ای موسیقی و آواز

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره‌های حرفه‌ای موسیقی و آواز کلیک کنید.

ادامه مطلب

درخواست ثبت نام

اسکرول به بالا